Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Rólad szól s neked, nekem is? 2.

2010.11.23

Olyan félelemetes. 17 nappal ezelőtt volt ez az ige az útmutatóban, s ma úgy hangzik, mint egy ítélethírdetés.Akkor is az útmutató igéje volt, csak nem a 10.résztől, hanem a 18.-tól. Érdemes elolvasni mindkettőt. De még mindig tart a kegyelem. Hát ilyen szerető  az Isten.

Kép

"10. Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe! 
  11. Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága? ezt mondja az Úr; megelégeltem a kosok egészen égőáldozatait és a hízlalt barmok kövérét; s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm; 
  12. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kivánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok? 
  13. Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel útálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. 
  14. Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem; terhemre vannak, elfáradtam viselni. 
  15. És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek; sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel rakvák kezeitek.
  16. Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szünjetek meg gonoszt cselekedni; 
  17. Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. 
  18. No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. 
  19. Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek; 
  20. És ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyver emészt meg; mert az Úr szája szólt! Ézs.1.10-20

 Nagyon nehéz sokszor Isten igéjét olvasni, mert szíven üt. Olyan , mintha rólam, rólunk szólna. Isten szava nem múlt, hanem jelen és jövő.Az egyik egyházi iskola igazgatója veszélyeztetve érezte pozícióját, mert valamilyen érthetetlen okból olyan dolgokat mondott szándékosan a lelkipásztornak,tanúk előtt,amelyért azonnal fegyelmi járt volna. Azonban a presbitérium néhány tagja ahelyett, hogy az igazgatót leintette volna és helyre igazította volna hagyta a helyzetet elmérgesedni.Eszembe jutott Dávid. Kezében volt Saul, Ő már Isten által felkent kiválasztott király volt, mégsem bántotta az Úr még élő felkentjét. Hagyta , hogy Isten végezze el,mert nem ember dolga és ügye a bosszúállás.

Azzal, hogy mit teszünk meg és mit nem döntést hozunk és ez a döntés vagy Isten akaratának való engedelmesség, vagy ellene való törvénykezés.

Mit mond az Úr?:

"Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek;" u.o.

De ha nem akkor akár tetszik nekünk akár nem Isten bevégzi, amit megígért az ellene szegülőkkel szemben.Sokszor van, hogy az ember emberi módon keresi a megoldást,s az okokat rossz helyen keresi, mert látszatból ítél és a mozgatórugót, a szívet nem látja, nem is láthatja,mert ez egyedül aTeremtő hatóköre." Biztosan olyat mondott", " biztosan olyat tett". Csak azt nem veszi észre,ami nyílvánvaló, amit az Úr mond, azt hallgatja el.

"23. Fejedelmid megátalkodottak és lopóknak társai; mind szereti az ajándékot és vesztegetést hajhász, árvát nem pártolnak, és az özvegy ügye nem kerül eléjök. "
u.o.

Bizony veszélyes, amikor az ember Isten ügye helyett saját javait szolgálja.Előbb vagy utóbb az ÚR számonkéri rajta.

"29. Mert szégyen éri őket a cserfákért, a melyekben gyönyörködétek, és pirulni fogtok a kertek miatt, a melyeket kedveltek; 
  30. És hasonlatosok lesztek az elhullott levelű terpentinfához, és a víz nélkül való kerthez: 
  31. És csepüvé lesz az erős, és munkája szikrává: mindketten égni fognak, és oltójok nem lészen. " u.o. 

De nem kellene ennek így lennie.Nem kellene belepusztulnunk.Hiszen a mi Urunk nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Ez az ÚR akarata. A bűnhöz való ragaszkodásért nem az ÚR a felelős és nem a másik ember, hanem mi magunk.

 9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. I.Ján.1.9.

Ez a mi URUNK akarata. Ne késlekedj hát  és ne mást hibáztass, ha Isten igéje a szíved sebzi meg.Ne az igehírdető személyét nézd, hanem azt amit mond és csak akkor szólj ellene, ha Isten nevét gyalázza, de akkor szólj, hogy el ne vesszen.Bármit mond is vizsgáld meg magad. Kérdezd meg Istent, hogy valóban bűnnek látja ezt benned? Ha őszintén akarod, igaz szívvel, megkapod rá a választ. Ahhoz viszont ismerned kell magad,meg kell állnod életeddel, szíveddel a Te URAD igéjének tükre előtt.S hagynod kell, hogy az a kard, amiről az írja a Biblia, hogy "kétélű éles kard" először téged sebezzen meg. Mert bizony kedves olvasó Isten igéje elsősorban nekünk szól, ami lehet, hogy nem mindig tetszik nekünk, mert éles és mert megsebez.De ha nem állsz ellen, akkor életre hív, gyógyulást ad.

 Ez  az Útmutató nov. 23-iigéje volt.

 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.