Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nálatok béke van?

 1.És Azáriást, az Obed fiát felindítá az Isten lelke:

2. A ki Asa elé lépett, és monda: Hallgassatok meg engem, Asa s egész Júda és     Benjámin! Az Úr van veletek, ha ti is ő vele lesztek; ha őt keresénditek, megtaláljátok; de ha őt elhagyándjátok, ő is elhágy titeket.

3. Sok ideje, hogy Izráel az igaz Isten nélkül, tanító pap nélkül, és törvény nélkül van.

4. Ha megtért volna az ő nyomorúságában az Úrhoz, Izráel Istenéhez: megtalálták volna azok, a kik őt keresik.

5. De ezekben az időkben nincs békessége sem a kimenőnek, sem a hazajövőnek, mivelhogy nagy a nyomorúsága mindazoknak, a kik e földön laknak;

6. Annyira, hogy egy nemzetség a másik nemzetséget és egyik város a másik várost elpusztítja; mert az Isten gyötri őket minden sanyarúsággal.

7. Ti azért bátorságosok legyetek, kezeiteket le ne eresszétek, mert a ti munkátoknak jutalma van.

 

8. Mikor pedig Asa meghallotta e beszédeket és az Obed prófétának prófécziáját, megbátorodék, és elpusztítá a Júda és Benjámin földéről mindenestől a bálványokat, a városokból is,

16. De még Maakát, Asa király anyját is megfosztá a királynéságtól,mivel egy iszonyú bálványt emelt vala Aserának, és Asa elrontá és összetörte annak iszonyú bálványát, és a Kedron patakjánál megégeté.

 

19. És nem volt háború Asa királyságának harminczötödik esztendejéig."II:Krón.15.válogatott versei

 

 

 

 

 

Nézzünk meg egy kis történelmi áttekintést. Asa Kr. e. 910-869-ig élt, határozottan fellépett a bálványimádás ellen. Pozitív magatartására és az elnyert isteni áldásokra e világ fejedelme válaszul fizikailag akarta megsemmisíteni, a szerecsen Zérah hódító hadjáratával /II: Krón.14/ Asa és népe csodálatos győzelmet arattak. Ez után Isten fontos üzenetet küldött Azárias próféta által, amely fontos összefüggésekre mutatott rá. /Azárias jelentése: az Úr segít, Isten megsegített, az Úr őriző/ Így bontakozott ki egy nagy vallási reformáció Júdában.

 

Itt azt olvashattuk az igében, hogy Azáriást, Obed fiát felindította az ÚR, Isten Lelke. S elmondta Isten üzenetét a királynak. Azon gondolkodtam, nekünk, neked kedves Testvérem, adott-e az ÚR üzenetet, amelyet át kellett adnunk és átadtuk-e, a mi királyainknak? Önmagunknak, vagy másoknak? Azt mondja Isten üzenete: „Az ÚR van veletek, ha ti is vele lesztek. Ha őt keresitek, megtaláljátok” (2. vers) Ki van veled? Te kivel vagy? Két út rajzolódik ki, az egyik Istennel, felé vezet, a másik nélküle és tőle egyre távolabb.

 

 Nyitva van-e a fülünk, hogy meghalljuk, és továbbadjuk Isten szavát, ahogyan meghallotta és továbbadta Azárias a király számára. A 3. és 4. vers nyitogatja-e szemünket és a szívünket? Valami jelzi, hogy valami itt nincs rendben. Isten szava a következőket mondja:

 

„ De ezekben az időkben nincs békessége sem a kimenőnek, sem a hazajövőnek, mivelhogy nagy a nyomorúsága mindazoknak, a kik e földön laknak”(5. vers)

 

Mi a helyzet velünk? Családunkkal, testvéreinkkel, barátainkkal, gyülekezetünkkel, egyházunkkal, országunkkal? Van-e közöttünk békesség? Persze tudunk és mutogathatunk a másikra, de mint egy evangelizátor mondta egyszer: egy újam a másik felé, három pedig magam felé mutat. Olyan mértékű volt a békétlenség, hogy testvérek harcoltak egymás ellen, pusztították egymást. Mit tett Asa?

 

„8. Mikor pedig Asa meghallotta e beszédeket és az Obed prófétának prófécziáját, megbátorodék, és elpusztítá a Júda és Benjámin földéről mindenestől a bálványokat, a városokból is, a melyeket elfoglalt az Efraim hegységén, és megújítá az Úr oltárát is, a mely az Úr tornácza előtt volt.

9. És összegyűjté az egész Júda és Benjámin nemzetségét és azokat, a kik jövevények valának köztök az Efraim, Manasse és Simeon nemzetségéből; mert az Izráel nemzetségéből sokan csatlakozának ő hozzá, látván, hogy az Úr, az ő Istene, ő vele volt. „

 

Mind összegyűltek. Vajon, mi mit teszünk kedves Testvéreim? Kihajítjuk-e a mi bálványainkat, vagy megtartjuk? Bálvány mindaz, ami Isten elé kerül az életemben, amit jobban szeretek az Úrnál.

 

Asa olyan hatalmasan mondott igent az ÚR akaratának, hogy még a saját anyját is megfosztotta királynéságától, mivel az egy iszonyú bálványt emelt Aserának. Erről csupán annyit szeretnék elmondani, hogy Asera, Baál kultusz jellemzői: elfajult erkölcs, erkölcstelenség, emberáldozat, a vallási szertartásokra a bujálkodás volt a jellemző.Baál isten felesége volt. Az ő kultuszához tartozik a termékenység kultusz, amelyen szexuális rítusokat végeztek. Nem ismertek a mi világunkra, saját társadalmunkra? Milyen kultusz van ma országunkban? Elég, ha a tv-t bekapcsoljátok. Asanak volt ereje mind ez ellen tenni. Azt mondja róla a Szentírás tiszta volt a szíve.

 

„19. És nem volt háború Asa királyságának harmincötödik esztendejéig. „u.o.

 

Figyelitek? Béke volt. De ahhoz mit kellett tenni? Le kellett rombolni a bálványokat. Úgy nincs béke, hogy mindent hagyok és nem az Úr az első, mert ott érdekek ütköznek. Ahol bálvány van, ott nincs ott az ÚR. Nem lehetett könnyű Asának, hiszen még saját anyjával is szembe kellett szállnia.

 

Azonban Asa hatalma megerősödésekor hatalmas hibát követett el, Isten házának kincseiből felbérelte a szíriai királyt Benhadádot és egy emberileg sikeres akciót hajtott végre. Isten feddő üzenetére nem hajolt meg és azt írja a Szentírás „kemény maradt haláláig”.

 

 Ott a golgotai kereszten Jézus Krisztus nem maradt keményszívű az őt meggyalázókkal szemben, s az őt keresztre feszítőkkel szemben sem. Mindent odaadott és mindent vállalt értünk, hogy üdvösségünk legyen. Érted és értem, mindannyiunkért. Ez a SZERETET. Istenem adj ilyen szeretetet a mi szívünkbe is. Ámen

Érdemes megnézni a következő kis filmet:

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.