Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mit cselekszik az ÚR?

2011.03.01

"1. És kezde nékik példázatokban beszélni: Egy ember szőlőt ültetett, és körülvevé gyepűvel, és sajtót ása, és tornyot építe, és kiadá azt munkásoknak, és elutazék. 
  2. És a maga idejében szolgát külde a munkásokhoz, hogy kapjon a munkásoktól a szőlő gyümölcséből. 
  3. Azok pedig megfogván azt, megverék, és üresen küldék vissza. 
  4. És ismét külde hozzájuk egy másik szolgát; azt pedig kővel dobálván meg, fejét betörék, és gyalázattal illetve, visszaküldék. 
  5. És ismét másikat külde; ezt pedig megölék: és sok másokat; némelyeket megvervén, némelyeket pedig megölvén. 
  6. Minthogy pedig még egy egyetlen szerelmes fia is vala, utoljára azt is elküldé hozzájok, ezt mondván: A fiamat meg fogják becsülni. 
  7. Azok a munkások azonban ezt mondák magok között: Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, és a miénk lesz az örökség. 
  8. És megfogván azt, megölék, és a szőlőn kívül veték. 
  9. Mit cselekszik hát a szőlőnek ura? Eljő és elveszti a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja. "Mk:12.1-9

Azon gondolkodtam, hogy mennyire világosak Isten szavai. Tudjuk a példázat magáról az ÚRról szól és mindarról,ami történik Isten teremtett világában. S arról, ami történik vele ott a kereszten.Minden az ÚRé, az Ő tulajdona kiadta az ember számára bérbe. S Isten gyümölcsöt vár.Szolgát küld nem is egyet, s mi történik?Az első üresen tér vissza, a másodikat már kővel dobálják meg, fejét betörik, gyalázattal illeti, a következőt megölik. S mi a legszörnyűbb, amit a tulajdonos fiával tesznek:

 Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, és a miénk lesz az örökség. u.o.

Miért is világos ez a beszéd?Mert szól Isten mérhetetlen türelméről, szeretetéről, amit a munkások iránt érez. Küldi és küldi az embereket. Nem akarja elzavarni őket, csak gyümölcsöt akar a termésből, gyümölcsöt abból, ami az övé. Hát nem jogos?Hát nem az övé? Hát nem elvárható lenne, hogy azért a pézért, amit a munkásoknak fizet megkapja , ami neki jár? A hálát, a szeretetet, szolgái iránti jóindulatot, hűséget Isten és ember iránt, türelmet stb.?Te nem így látod, hogy munkád jutalmát, a béred megkapd?Mit tennél, ha nem kapnál fizetést? Futnál fűhöz , fához. Hát nem természetes, hogy a tulajdonos meg akarja kapni, azt ami az övé, a termést, hiszen a szőlőt nem önmagáért ültette, hanem, hogy lássa is annak gyümölcsét.S mit kap helyette? Ki akarják túrni abból, ami az Ő tulajdona,megölik a Fiát, megölték Jézust. S mi mit teszünk? Te, kedves olvasó Te megadod az ÚRnak azt ami jár?Vagy Te is elzavarod a szolgát üres kézzel? Vagy meggyalázod? Vagy fejbe vered kővel? Vagy magatartásod önzésed miatt, hogy Te birtokolj megölöd a szívedben, s a szívekben ,s te is keresztre feszíted Jézust?

Egy egyházi iskola/óvoda életéhez, s az ott zajló eseményekhez hasonló ez a példázat, most feszítik keresztre Jézust a szívekben, hogy  a tulajdonos az ÚR ne kapjon abból a gyümölcsből, ami neki jár. Ahol félnek a megtéréstől, mert az újjászületett élet néven nevezi a bűnt, s tudja,hogy nem az az emberbaráti szeretet, hogy dédelgetem a bűnös embert, henem az, hogy nem akarom, hogy bűneiben meghaljon.Ahol azért félnek Jézusról és a keresztségről beszélni, mert félnek, hogy elveszítik a gyerekeket? Hát nem az ÚRé az az iskola/óvoda? Hát nem jogos Isten elvárása? Hol van a gyümölcs? Hol van a szeretet gyümölcse, ott ahol épen megölni készülnek a szogát, s megölni a tulajdonos Fiát. Jézust a lelkekben?!! A szeretet helyett a háború, a rosszindulat,  a káosz gyümölcse terem, a rend helyett.

Mi beszélhetünk úgy az ÚRról, hogy, az Isten szerető és csak szerető, de az igazság, hogy szentsége gyűlöli a bűnt. Szeret téged és engem, de a bűnt gyűlöli, mint ahogyan erről beszél az ÚR JÉZUS is a példázatban:


"Eljő és elveszti a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja. "Mk:12.9"

Elveszti a munkásokat. Az a szerető gazda, aki annyi szolgát küldött, nem tehet mást, mert nem tűrheti a végtelenségig meg a bűnt.Állj meg hát és térj meg, amíg lehet! Hát nem látod mennyi mindent tett érted? Odavitt igéje közelébe és te vak vagy és süket! Kérlek ne lázadj ellene! Kérd az ÚR világosságát, hogy megmentsen téged.Mit adhatna még érted?Hát nem látsz meg ekkora szeretetet?

1. Siessetek, hamar lejár,
Kegyelmem már régóta vár.
Ma még lehet, ma még szabad,
Borulj le a kereszt alatt.


2. Elmúlt a perc, az életed,
Ma még ha jössz, elérheted.
Ne késs tovább, ne várj tovább,
Ma kérd Atyád bocsánatát.
Ma még lehet, ma még szabad,
Borulj le a kereszt alatt.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.