Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Harmadik

  

Főtiszteletű Bölcskei Gusztáv püspök úr!

 Nagytiszteletű Szabó József esperes úr!

Tisztelt Presbitérium!

 

2010. október 10-én megkereséssel éltem Önök felé, azonban megkeresésemre választ a mai napig nem kaptam.

Szomorú vagyok azok miatt a dolgok miatt, amelyek történtek és történnek.

Szomorú vagyok, hogy ma lehet az Istenhez hűséges embereket gyalázni egyházunkban és gyülekezetünkben a nélkül, hogy ennek következményei lennének.

Amennyiben megkeresésemre egyházam elöljáróságától nem kapok/kapunk megnyugtató választ, kénytelen leszek megkereséssel élni a világi bíróságnál, annak ellenére, hogy hívő emberként nem tenném ezt szívesen, azonban az, az állapot, amely jelenleg van, ártalmára válik gyülekezetünknek, egyházunknak.

A Magyar Polgári törvénykönyv rendelkezése szerint:

Rágalmazás

179. § (1) Aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával 134 vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást

a) aljas indokból vagy célból,

b) nagy nyilvánosság előtt,

c) jelentős érdeksérelmet okozva

követik el.

 

Becsületsértés

180. § (1) Aki a 179. § esetén kívül mással szemben

a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben,

b) nagy nyilvánosság előtt

a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával 135vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

 Szeretném felhívni a figyelmüket arra is, hogy a kért vizsgálat elhúzódása következtében azok az emberek válnak hiteltelenné, akik felhívták a figyelmet a törvénytelenségekre és a kijavítandó dolgokra. Ami rendben volna, abban az esetben, ha nem történt volna súlyos becsületsértés, megfélemlítés és rágalmazás mindeközben. Valamint a fenntartó képviselőjének, a lelkipásztornak súlyos és erkölcstelen ellehetetlenítése. Mindezen dolgok megerősítenek abban, hogy amennyiben ezek erkölcsi orvoslása nem történik meg, úgy nem marad más számomra, mint e világ bírósága felé való fordulás, mert ez az eset abban erősített meg, s olyan súlyos erkölcsi romlást láttatott meg velem, amely nem fordul elő világi intézményekben sem. Mindezekkel Teremtő Istenünk nevére hozunk gyalázatot.

 

Tiszafüred,2010. november 15.

 

                                                                 Takácsné Varga Eszter

                                                                     Presbiter

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.