Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Te mire neveled őket?

2012.01.28

 “Ízlik az embernek a hazugsággal szerzett kenyér, de végül kaviccsal lesz tele a szája.”

(Példabeszédek 20:17)
Nagyböjt 6. péntek
Isten a hamis tanúskodást megtiltja 8. parancsában a másik ember ellen. Isten parancsa felett nem járt el az idő. Ma is érvényben van. Még egy fontos dolgot tartalmaz ez a parancs: kerüld a hazugságot, azaz ne hazudj! Isten felemeli ezzel szavát az emberi hazugságok ellen. Mindnyájunknak kötelességévé teszi, hogy mi is így tegyünk. Gondolkozzunk el röviden a leggyakoribb bűnről: a hazugságról.

1
. Ki követi el a hazugság bűnét? az, az ember hazudik, aki az igazsággal ellentétes kijelentést tesz, azzal a szándékkal, hogy mást félrevezessen, becsapjon. Aki hazudik, az igazsággal ellentétes kijelentést akarattal teszi meg. Hazudni azonban nemcsak szavakkal lehet, lehet pl. intéssel, helyeslést kifejező cselekedettel is. Ezek külsőleg kifejezésre juttatják azt, ami az ember bensejében van. A hazugság majdnem egyidős az emberiséggel. A világban elhangzó első hazugságról a Szentírás számol be. Az ördög bűnre akarja csábítani ősszüleinket. Azt hazudja nekik, ha esznek a tiltott fa gyümölcséből, nem halnak meg, hanem olyanok lesznek, mint az Isten. Ígérete hazugság volt, ezzel le tudta szedni ősszüleinket lábukról. Ezt az első hazugságot azóta tengernyi hazugság követte. Azóta az emberek hazudnak tréfából, hazudnak, ha baj éri őket, hogy megmeneküljenek, hazudnak, hogy mást félrevezessenek.

Megbánom, hogy beleestem én is többször ebbe a leggyakoribb hibába. igyekszem az ördögnek nem engedelmeskedni, és nem hazudni.
 
2. A hazugság nagyon ártalmas bűn. Ártalmára van másoknak, de kikezdi azt az embert is aki hazudik. Aki már rászokott erre a bűnre, aki már gyakorlatot szerzett benne, annál a hazugság ketté osztja az emberi tudatot, szinte két embert csinál belőle. Jó emlékező tehetségének kell a hazug embernél len ni. Csak úgy tud mindig egyformán beszélni, hazudni, hogy bele ne zavarodjon beszédeibe és ígéreteibe. Ez sok szellemi fáradsággal jár. Ha viszont rásütik az emberek a: "hazug, szavahihetetlen" jelzőt, nem biztos, hogy hinni fognak neki akkor is, ha igazat mondana. A hazugság bűne árt az emberi közösségnek is. Szétbomlasztja a közös életet. Ha az emberek szavai nem az igazságot hordozzák, hanem a hazugságot, akkor a szavakban mérget kapnak, és "megfertőződnek. " A méreg tönkre teszi az emberi közösség legfontosabb alkotóelemét: az egymás iránti bizalmat. Senki nem hihet senkinek, mindenki bizalmatlan lesz a másik iránt.

Kerülöm a hazugságot. Nálam az apostol intelme szerint az "igen" igent jelent, a "nem" pedig valóban nemet.

Hogy milyen ártalmas a hazugság, néhány gondolattal megláthattuk. A hazugság ezenkívül bűn is, ami beszennyezi a lelkiismeretet. Ezért fohászkodjunk gyakran Istenhez a bölcs Salamon király imádságával:

"Két dolgot kérek Tőled, ne tagadd meg tőlem mielőtt meghalok: Tartsd távol tőlem a hamisságot, hazugságot!" (Péld. 30, 7.)

A Református Egyház Bibliaolvasó kalauzának évi igéje ez volt:
" 37. Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon."Mt.5.37. 

A hazugság atyja

Így nevezték még hatalmának fénykorában gróf Ignatijeff Miklós volt orosz belügyminisztert, az orosz önkényuralom egyik legerősebb támaszát, a ki a minap halt meg nyolczvan éves korában.


Fényes pályát futott meg, eleinte mint katona, később pedig mint diplomata és államférfiu. Nagyszerűen értett az előhaladás és a politikai érvényesülés fő módszeréhez: az intrikáláshoz.


A hazugságnak, csalásnak és rágalmazásnak minden eszközét jónak látta arra, hogy hatalmát és befolyását biztosítsa. A szlavofil törekvések egyik vezérfia volt: az az álom lelkesítette, hogy egykor egész Európának szláv népeit egy hatalmas birodalom keretébe egyesítse.


Ravasz diplomata volt és e tehetség kivált török külügyi politikájával bizonyította be. Mikor 1867-ben konstantinápolyi nagykövet lett, hizelkedések és csalfa ígéretek által furfangosan behálózta Abdul Azisz szultánt, a ki vak eszközévé lett és az ő befolyására az alkotmányt is megváltoztatta.


Ennek aztán persze a szultán itta meg a levét, mert az ellenzék forradalmi mozgalmat szitott és megbuktatta a szultánt. Miután ilyenformán Ingatijeff zavart idézett elő a török politikájában, titokban bolgár fölkelést szitott a törökök ellen, ezt pedig ürügyül használta fel arra, hogy fegyveres kézzel avatkozzék be Törökország ügyeibe.


A hazugság és ravaszság fegyvereit később is gyakran használta, kivált belügyminiszter korában, a mikor folytonos reformok igéretével csillapítgatta az elégedetlen népet, titokban pedig egyre építgette az abszolutizmus és rendőruralom védőbástyáit a forradalom ellen.


A mióta tulzó politikája miatt megbukott és a magánéletébe vonult vissza, azóta is egyre döntő szerepet játszott az orosz közéletben, kivált társadalmi téren, mint a szláv jótékonysági egylet elnöke.

Mai számunkban bemutatott arczképe tábornoki egyenruhában ábrázolja az orosz hagyományos politika e kiváló képviselőjét. 
http://www.huszadikszazad.hu/bulvar/a-hazugsag-atyja
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.