Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


"Ne tégy a te..."2

2012.02.12

 Az ördög származása

Ezt a személyt egykor "Lucifer"-nek, "fényes hajnalcsillag"-nak nevezték, akkor még dicsőséges kerub volt, hatalmas angyalfejedelem. A sorsával elégedetlen Lucifer fellázadt a Mindenható ellen. Olyan akart lenni, "mint az Isten" ezért Isten letaszította őt, így lett Luciferből Isten ellensége - a Sátán.

Mikor Isten megteremtette az eget és a földet, uralkodót adott neki: az embert Ádámot. A Sátánnak azonban sikerült - mint "ősi kígyónak" - az első emberpárt rászedni és engedetlenségre csábítani, és így elbuktatni. Az ördög bennük is fölkeltette a vágyat, hogy olyanná legyenek, "mint az Isten". Megcsalta őket, és a maga alattvalóivá tette.

(Ézsaiás 14,12-15; Ezékiel 28,14-17; Lukács 10,18; 1Mózes 1,2; Ézsaiás 45,18; 1Mózes 1,3; 2,17; 3,1-7; 2Korintus 4,3-4; 11,3.14; János 8,44)

 

Mit akar az ördög?

Az ember tévútra vezetésével a Sátán romlásba döntő hatalomhoz jutott fölötte: "Aki bűnt cselekszik, az ördögtől van." Isten Fia ezért "e világ fejedelmének" nevezi ezt a hatalmasságot. Bizony, az emberiség fölötti hatalma oly nagy, hogy a Biblia még "e világ istenének" is mondja. Milyen borzalmas és megrendítő!

A Mindenható elleni olthatatlan bosszúvágyában minden embert romlásba akar dönteni azzal, hogy rabszolgáivá teszi őket. Ehhez minden eszközt felhasznál. Ahhoz, hogy eltérítse őket Jézus Krisztusba, a Megváltóba vetett üdvözítő hittől, a megvakított emberek előtt kívánatossá teszi a babonákat. Ezáltal vonja őket a maga igézetébe.

Amikor Isten Fia, a mi Urunk Jézus Krisztus a Földön járt, az ördög odáig merészkedett, hogy még Őt is megkísértse és lehetőleg elbuktassa. Istene iránti engedelmességében Jézus azonban ellenállt az álnok kísértőnek, és győztes maradt.

(János 14,30; 2Korintus 4,3-4; Márk 1,13; Lukács 4,1-13; 22,3.31; 1János 3,8)

 

Okkultizmus és babona a nevén nevezve

Ami a világra vár, az a babona növekvő áradata, a romboló tévtanok növekvő sokasága, a népek gyógyíthatatlan zűrzavara és tanácstalansága, háborúk és háborús veszélyek... s a vég: Isten méltó ítélete!...mindezt Isten előre megmondta! Miért mindez? - Mi már tudjuk.

Ennek a világméretű nyomorúságnak az okozója az ördög, aki kezdettől fogva embergyilkos. Aki elszalasztja az Isten Fia által felkínált szabadítást, annak mindez osztályrésze lesz.

 

Hallgass a figyelmeztetésre!

A babona által azonban a Sátán az áldozatait sűrű homállyal veszi körül; saját romlásukra és vesztükre elaltatja a lelkeket. Csalárd eszközei, félrevezetései közül csak a leggyakoribbakat soroljuk fel röviden a következőkben.

Mindezek gyakorlását Isten "utálatos bűn"-nek nevezi, amely haragja ítéletét érdemli ki.

Jelek magyarázása. Hisznek bizonyos jelekben, amelyek szerencsét hoznak vagy bajt okoznak. Ilyenek a szerencsemalac, amulett, szerencsepatkó, négylevelű lóhere, kéményseprő, keresztbe-kézfogás, fülcsengés, fekete macska stb.

Figyelés számokra. Bizonyos számoknak szerencsét vagy szerencsétlenséget tulajdonítanak. Félelem a 13-as számtól. Napok megkülönböztetése. Figyelés bizonyos napokra, órákra, időszakokra, amelyek meghatározzák a cselekvést, vagy annak elhagyását. Ez gyakran kapcsolatban van babonás cselekedetekkel, amikor pl. nem szabad utazni, házasodni, mosni, hajat vagy körmöt vágni.

Madárszóra ügyelni. Amikor a kuvik kiált, a szarka csörög, a varjú károg vagy a kakukk szól, számolják, hány évig fognak még élni.

A csillagokra figyelés. Figyelik az állatkört, amelyben születtek, használják az asztrológiai naptárt, bizonyos dolgokat csak telihold, másokat csak újhold, ismét másokat csak fogyó hold idején cselekszenek, pl. gyógyszerszedés. Az égöv jeleit hordani is ide tartozik.

Jövendőmondás. Kutatni a múltat, vagy a jövendőt tudakolni kártyavetőnők, cigányasszonyok, jósnők felkeresésével, kávézaccból, ólomöntésből, kéz vonalaiból, álomfejtés útján, vagy pénzfeldobással. Ide tartozik a betegség megállapítása íriszdiagnosztikával is.

Asztrológia. A csillagjóslás a Sátán egyik leghatásosabb elvakító eszköze, amellyel megjövendöli az egyének, sőt egész népek jövendőjét és sorsát. A csillagok állása szerint készítik a horoszkópokat és magyarázzák a csillagjeleket.

Varázsszavak. Ahhoz, hogy szerencséje legyen, vagy a bajt elkerülje, az ember összeszorítva a hüvelykujját, "nyak- és lábtörés"-t kíván, halpikkelyt hord a pénztárcájában és gesztenyét a zsebében, kenyeret és sót tesz a kályha mögé, lekopogja a dolgot stb.

Varázslás. Míg az ún. "fehér mágia" rendszerint "természetes" vagy "kegyes" köntösben dolgozik, miközben visszaél "a három legszentebb névvel", és a kereszt jelével gonoszul mesterkedik, sőt még a Bibliát is varázseszközként használja addig a "fekete mágia" tudatosan és közvetlenül áll kapcsolatban az ördöggel, hogy becsvágyból és kapzsiságból természetfölötti dolgokat és hazug csodákat hajtson végre.

Fekete mágia. Ez a "Mózes 6. és 7. Könyvét" használja (melyeknek Mózeshez semmi közük nincs; a nevet ördögi csalárdság adta), ezt a veszélyes, óindiai varázsló könyvet, vagy ehhez hasonló könyveket, mint a "Menny hét zárja" - "Mennyei levelek" - "A bennünk levő mágikus erők" - "János tíz könyve" Lorber Jakabtól stb.

Inga vagy láncán függő ezüstóra, vagy valami más, zsinóron függő tárgy arra szolgál, hogy segítségével emberek és állatok betegségét és annak gyógymódját megállapítsák. Fényképek, térképek és ruhadarabok fölött is szoktak ingázni, hogy eltűnt emberek és elveszett holmik nyomára bukkanjanak. Állatok vemhességének megállapítására is használják az ingát.

Varázsvessző. Mogyoró- vagy fűzfavessző, olykor acélpálca segítségével keresnek vízeret a szabadban vagy a ház alatt. De használják gránitkő, érc, szén, olaj és más nyersanyagok felfedezésére. Ez a módszer az ún. "földsugárzás"-sal, amely állítólag krónikus betegségeket, sőt rákot is idézhet elő, új alkalmazási területet talált. Noha ezt a sugárzást a varázsvessző használóján kívül még sohasem igazolták, mégis ezrek hisznek a létezésében és az emberekre gyakorolt káros hatásában. A vessző jövendőmondó eszköz, ugyanúgy, mint az inga.

Ráolvasás. Alkalmazzák emberek vagy állatok megbetegedésekor, amikor "bölcs asszony" vagy a csodadoktor olvas rájuk titkos igéző szavakat. Vannak, akik önmagukra vagy másokra olvasnak "varázsigéket", "a három legszentebb névben", még a Bibliából vett Igékkel is. Szuggeszció, varázscédulák, megszentelt amulettek vagy áldáskoszorúk által akarják elűzni az ember betegségét, vagy vélik megóvni attól.

Varázsáldás. Imaformulák elmondása tűzoltásra, "áldás" kimondása vérzéscsillapításra, szemölcs-eltávolítás telihold idején igéző szavakkal, titokzatos cselekvések éjfélkor a temetőben, keresztúton, s közben visszaélnek Isten nevével, hogy a lelki vagy testi bajt megszüntessék.

Mágikus és más okkult gyógyászati módszerek. Távgyógyítás telefonhívásra, mágneses terápia, gyógyítás idegen testek magnetizmusa segítségével, szuggeszcióval vagy hipnózissal, homeopátia használata. Az úrvacsorai kenyér és bor mágikus alkalmazása, akupunktúra, akupresszúra, talpmasszázs stb.

Meditációs praktikák. Ide tartoznak: jóga, transcendens meditáció és autogén tréning. Ezeket a praktikákat gyakran ártalmatlannak álcázva,ajánlják, azonban az önmegváltás a céljuk. A csoportdinamikát is ide lehet sorolni. Általa manipulálni lehet a csoport tagjainak véleményalkotását.

Spiritizmus. Ez a latin szó szellemektől való tudakozódást jelent, és a halottak szellemével való kapcsolatfelvételt értik alatta. Az ilyen szellemek megidézése és kikérdezése közvetítő személy, a médium által történik. - Kiváltképpen veszélyes a finoman álcázott ún. "keresztény spiritizmus", a maga kegyes énekeivel és imádságaival. Az asztaltáncoltatás és kopogtatás a spiritiszta szeánszokon "érdekes kísérlet"-nek számít sokak előtt. Ilyenkor a szellemek "kopogtató távíró" által közlik mondanivalóikat. Ide tartoznak még a "szellemfényképek" és a szellemek arcáról és tagjairól készült viaszlenyomatok.

Tévtanítások és szekták. Sok "vallásos" próféta terjeszt olyan tanokat, amelyekben az isteni igazságokat keverik a pogány babonával, s így élnek vissza a Bibliával. Istentelen eredetű "kijelentésekre" támaszkodnak, amelyeket mértékadóbbnak tartanak a Szentírásnál. - Ide sorolhatjuk (többek között) a "Jehova tanúi"-t, az antropozófiát (Waldorf-pedagógia), a különböző gurukat stb. Mások pedig ún. keresztény köntösbe öltöztetett csodálatos gyógyításokat visznek végbe, amelyek démoni hatásra vezethetők vissza. Sok egyházban és szervezetben olyan tévtanításokhoz ragaszkodnak, amelyek ellentmondanak a Biblia alapvető tanításainak.

Más áramlatok (látszólag) ragaszkodnak ugyan a Bibliához, de amelyeket az a veszély fenyeget, hogy a gonosz befolyása alá kerülnek, amennyiben minden rendkívüli jelenséget Isten munkájának tulajdonítanak.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.