Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


" Ne tégy a te... "1.

2012.02.12

 Egy református iskola igazgatója azzal utasította el az intézménybe felvételre jelentkező óvónőt, aki betegsége előtt az intézmény alapítója és vezetője volt, hogy e világ fejedelmével ijesztgeti a gyermekeket. Amiben egy morzsányi igazság volt, s a többi rettenetes hazugság. Ugyanis, a teremtés utáni bűneset, a világ megromlása kapcsán volt arról szó, hogy Ádám és Éva inkább hallgatott e világ fejedelmére, mint az Őket teremtő Istenre.

Kérdezem tőled Kedves Olvasó! Te kire hallgatsz, amikor kontroll nélkül engeded tv-t nézni gyermeked és hiszel vizsgálat nélkül a hazugságnak? Mert az ember füle viszket a hazugságra, mert az igazság szembeállít saját magaddal is!Te kinek hiszel, amikor gyermeked odabocsátod emberek kezébe. Megnézed-e kik ők? Milyen az életük?

Mi a nyugtalanító?

Okkultizmus jelentése: titkos tudomány. Azokat a tanításokat és praktikákat értjük rajta, amelyek érzékfölötti erőkkel foglalkoznak, erre érzékeny személyek (médiumok) segítségével.

Babonának nevezzük azt az Istentől elszakadt hitbeli magatartást és gyakorlatot, amely titkos törvényszerűségekre támaszkodva úgy véli, hogy az ember megbirkózhat az élettel az élő Isten segítsége nélkül.

Ha az emberek tudnák, mi rejlik a babona és a varázslás mögött, borzadállyal fordulnának el tőle.

Mennyi a tudatlanság ezzel a veszélyes területtel kapcsolatban, mennyi a vétkes könnyelműség a démoni hatalmak működésével szemben, amelyek a segítség látszatával oly sok embert, családot, sőt azok utódait is az örök kárhozatba visznek. Milyen sokan lehetnének ismét boldogok, vidámak és egészségesek, ha fölismernék, hogy nyomorúságuk a démoni hatalmakkal való tudatos vagy tudatlan kapcsolatuk rettenetes következménye.

Mert van szabadulás a babona kötelékeiből, és minden démoni megkötözöttségből, amelyben ma ezrek meg ezrek szenvednek, és nyomorúságosan tönkremennek.

 

 

Honnét ered a babona és az okkultizmus?

Hogyan lehetséges egyáltalán, hogy ún. "felvilágosult" korunkban, amelyben a tudomány olyan jelentős szerepet játszik, és az ember nagy fejlődésről beszél, oly nagy mértékben elterjedt a babona?

Hogyan lehetséges, hogy még művelt emberek is behódolnak a babonának, és okkult praktikákhoz folyamodnak? Legyen fiatal vagy öreg, gazdag vagy szegény, egészséges vagy beteg, ha valaki azt hiszi, hogy Isten nélkül is boldogul az életben, akkor valamilyen módon, tudatosan vagy tudatlanul, áldozata lesz ennek az ördögi rabszolgaságnak, mivel a boldogság utáni természetes vágyakozás, mely mélyen benne van az ember szívében, erre ösztönzi. - Szórakozásra, időtöltésre való vágya indítja arra, hogy mindent kipróbáljon, anélkül, hogy közben gondolkodna is valamit, vagy "anélkül, hogy hinne benne" - ahogyan mondani szokták.

Mindazokat, akik hitüket nem az élő Istenbe vetik, gyötri a szerencsétlenségtől, veszteségtől, betegségtől és haláltól való félelem, és arra ösztönzi őket, hogy minden eszközzel védekezzenek. Minden jó, amiről azt mondják, hogy segít vagy használ, mindegy, hogy milyen gyökérből származik...

Az embert mohó kíváncsiság indítja arra, hogy jövőjét kutassa, sorsát fürkéssze, életének talányát megismerje, mégpedig az emberi "bölcsesség" és a titkos mesterkedések segítségével, anélkül, hogy tudakolná Isten Igéjét és akaratát. Elmegy a jósnőhöz, hogy megtudja jövendőjét, vagy hogy házastársa hűséges-e, a látnokhoz, hogy távoli hozzátartozója él-e még, vagy hogy hol található valamely elveszített értéktárgya. Kártyát vettet magának, hogy megtudja: ez vagy az a vállalkozása jövedelmező-e, vagy hogy honnan fenyegeti veszedelem. Horoszkópot készíttet, hogy megismerje sorsát, ráolvastat magára, hogy a betegségét kiűzzék. Kedélyes társasággal együtt asztalt táncoltat, és rendkívül szórakoztatónak találja, hogy meg lehet kérdezni a holtakat mint szellemeket, és rejtett dolgokat le lehet leplezni.

Mindenekelőtt a fiatalok veszélyeztetettek, mivel csak ritkán sejtik, hogy mibe bonyolódnak. Kíváncsiság és unalom sokakat visz bele okkult körökbe. Az egyik szeretné egy fontos vizsga eredményét megtudni, a másik nem hiszi, hogy egy poharat valamilyen "szellemi kéz" mozgat, és ezért saját szemével szeretné azt látni.

Sokan mágia segítségével akarnak győzni az üresség és tehetetlenség érzése fölött - csaló illúziók, ahogyan az hamarosan kiderül.

Az okkult dolgokkal való foglalkozásra ma bőségesen akad ösztönzés. Könyvek, horror-videók és Sátán-filmek árasztják el a médiumok piacát.

A legtöbben úgy gondolják, hogy mindez hum-bug, nevetnek rajta és azt mondják: "Természetesen én nem hiszek ezekben a dolgokban". Mások azért csinálják, mert kedvüket lelik a titokzatos dolgokban, vagy mert így akarnak kedvében járni vendéglátójuknak, vagy nem akarnak a társaságban feltűnést kelteni; ismét másokat titkolt sóvárgás indít a jövendölés és a varázslás tiltott műveletei felé - mígnem egy napon meglepi őket a búskomorság, az idegösszeomlás, a kétségbeesés, úgyhogy akár az öngyilkosságig is eljuthatnak.

Nem tudják, hogy mindezek a dolgok veszélyes igézet alá viszik őket, ami az egész további életüket tönkreteheti, de mindig súlyos zavarokat, betegségeket, szétszórt lelkiállapotot, boldogtalanságot, viszálykodást, ingerlékenységet, dühöngésre való hajlamot, bosszúvágyat és üldözési mániát von maga után. Nyomorúság és reménytelenség a következmény, valamint egy különös és ijesztő "hinni nem tudás" Isten Igéjében, sőt, gyűlölet a megváltás üzenete és minden isteni dolog iránt.

 

Ki áll mindezek mögött?

Hogyan magyarázható a lelki élet eme beteges megnyilvánulása egészséges értelmű embereknél? Aki ismeri e jelenségek hátterét; annak elmegy a kedve a nevetéstől. Megrendülve és rémülten fordul el mindettől. A babona, valamennyi kihatásával együtt az ördög kínálata, aki fölött a felületes vagy tudatlan emberek könnyelműen gúnyolódnak, és azt a túlfűtött fantázia termékének nevezik, akivel a félénk kedélyeket és gyermekeket riasztgatják.

 

Ki hát az ördög?

Ahhoz, hogy ettől az ellenségtől megmeneküljünk, tudnunk kell, ki ő és melyek a szándékai. Itt csak a mindentudó Isten adhat érvényes felvilágosítást. Őt kell kérdeznünk. Isten Igéje, a Biblia nem hagy minket tudatlanságban e személy felől.

Az ördög neve a görög "diabolosz"-ból származik, ami azt jelenti: szétdobáló, csalárd módon támadó, bűnre csábító. A Sátán héber szó, azt jelenti: ellenség, vádló, ellenfél, ellenálló.

Nevezik még a Gonosznak, szörnyetegnek, megtévesztőnek, csalárdnak vagy megrontónak.

Az ördög "a sötétség világának ura", a "gonoszság szellemi hatalmassága", "a szellem, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik".

(Máté 4,1; 13,39; 25,41; Efézus 4,27; 6,11; 1Péter 5,8; Jelenések 12,9; 20,2; 20,10; Jób 1,6-12; 2,1-7; 1Krónika 21,1)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.